O společnosti

Společnost Čáslavská servisní, s.r.o. byla založena 7. prosince 2001 pod názvem BTH Čáslav spol. s.r.o.. Během svého působní změnila ještě dvakrát své obchodní jméno, a to v roce 2010 na název BT a SZ města Čáslavi s.r.o. a následně v roce 2015 na současný obchodní název Čáslavská servisní, s.r.o..  Po celou dobu je společnost ve 100% vlastnictví města Čáslav a je podřízena valné hromadě kterou představují radní města.

V současné době se společnost stará o sportoviště (zimní stadion, atletický stadion, fotbalová hřiště, tenisové kurty, městské lázně, letní koupaliště, víceúčelové hřiště), ubytování (Městské lázně, Čáslavská chata a chata ve Zruči nad Sázavou), sál hotelu Grand, výrobu a rozvod tepelné energie a svoz odpadu.