Tepelné energie

Tepelné energie

Dne 04. 05. 2021 byla předáním a převzetím staveniště zahájena realizace projektu „Rekonstrukce tepelných sítí v ulici Žitenická (3), u kterého se předpokládá spolufinancování Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Předmětem projektu je rekonstrukce tepelných sítí novými potrubními rozvody v obytné zástavbě s centrálním systémem zásobování tepla na sídlišti R. Těsnohlídka - Žitenická ve městě Čáslavi. Přínosem projektu je především snížení tepelných ztrát při provozu soustavy zásobující teplem, eliminace negativních dopadů provozu soustavy zásobující teplem na životní prostředí a maximální dosažení úspor primární energie.